Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet” - innowacyjne strony współczesnej weterynarii i zoologii Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet” - innowacyjne strony współczesnej weterynarii i zoologii

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet”
– innowacyjne strony współczesnej weterynarii i zoologii

konferencja online, 18 lutego 2022 r.

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa na II Ogólnopolską Konferencję Naukową “InnWet” – innowacyjne strony współczesnej weterynarii i zoologii. Podczas wydarzenia poruszone zostaną m.in.: zagadnienia związane ze zdrowiem i leczeniem zwierząt, ich żywieniem, biotechnologią oraz behawioryzmem. Celem Konferencji jest stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami, a także prezentacja najciekawszych i najnowszych badań oraz zagadnień z dziedziny szeroko pojętej weterynarii i zoologii.

HARMONOGRAM

Na przestrzeni ostatnich lat nauki o zwierzętach zyskały ogromne zainteresowanie nie tylko specjalistów z dziedziny weterynarii i zoologii. Wykorzystanie innowacyjnej wiedzy na temat zwierząt stało się niezbędne na wielu różnych płaszczyznach. Współcześnie kładziemy ogromny nacisk na to co jemy, jakich produktów odzwierzęcych używamy oraz jak traktowane i żywione są zwierzęta użytkowe. Stawia to nowe wyzwania przed producentami, którzy coraz chętniej korzystają z najnowszych publikacji naukowych. Pragniemy również, aby wraz z wydłużeniem średniej długości naszego życia nasi towarzysze – pupile mogli pozostać z nami jak najdłużej w świetnym zdrowiu.

Praca lekarza weterynarii przyczynia się do poprawy zdrowia publicznego poprzez udoskonalanie systemów żywnościowych i rolnictwa. Dzięki współpracy, postępowi w badaniach biomedycznych i porównawczych, prewencji i zapobieganiu chorobom odzwierzęcym oraz trosce o środowisko i ekosystem, możemy wspólnie sprostać stawianym przed nami wyzwaniom. Wszystkie te zagadnienia ukazują interdyscyplinarny charakter wykorzystania wiedzy na temat zwierząt.

Wydarzenie będzie podzielone na 4 panele tematyczne:
1. Medycyna weterynaryjna
2. Biotechnologia zwierząt
3. Zoologia – nauki o zwierzętach
4. Dietetyka weterynaryjna i żywienie zwierząt

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień. Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad takimi zagadnieniami, jak:

1. Medycyna weterynaryjna
· medycyna małych i dużych zwierząt
· pierwsza pomoc weterynaryjna
· rehabilitacja zwierząt (zoofizjoterapia)
· epizootiologia
· neuroetologia
· rozród zwierząt
· genomika i genetyka zwierząt
· mikrobiologia weterynaryjna
· chirurgia weterynaryjna
· parazytologia weterynaryjna
· toksykologia weterynaryjna

2. Biotechnologia zwierząt
· bezpieczeństwo żywności
· chów i hodowla zwierząt
· technologia mleczarska
· badania na modelach zwierzęcych
· medycyna regeneracyjna i badania biomedyczne
· biotechnologia w produkcji i ochronie zdrowia zwierząt
· inżynieria genetyczna
· zwierzęta transgeniczne

3. Zoologia – nauki o zwierzętach
· teriologia
· entomologia
· herpetologia
· ichtiologia
· protozoologia
· psychologia zwierząt
· ekologia behawioralna
· terapie z udziałem zwierząt
· zwierzęta w ochronie środowiska
· epizootiologia

4. Dietetyka weterynaryjna i żywienie zwierząt
· żywienie zwierząt gospodarskich
· żywienie zwierząt domowych
· paszoznawstwo
· dobrostan zwierząt

W ramach każdego z paneli, uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość przedstawienia swoich prac badawczych i przeglądowych w formie wystąpienia ustnego, wysłuchania wykładów zaproszonych Gości Honorowych, a także opublikowania rozdziału w monografii naukowej.

Do udziału w Konferencji zapraszamy:
· lekarzy weterynarii,
· techników weterynarii,
· zoologów,
· studentów i pracowników wydziałów medycyny weterynaryjnej,
· studentów i pracowników wydziałów nauk o zwierzętach,
· przedstawicieli stowarzyszeń weterynaryjnych,
· przedstawicieli firm zajmujących się zdrowiem i żywieniem zwierząt,
· biotechnologów/biologów prowadzących badania z zakresu tematycznego Konferencji,
· dietetyków zwierzęcych,
· behawiorystów zwierząt,
· pasjonatów tematu.

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL dołoży wszelkich starań, aby Konferencja przyczyniła się do realizacji zakładanych celów wydarzenia, a także zapewni Państwu satysfakcję z udziału oraz miłą atmosferę w gronie specjalistów z różnych działów tej prężnej dyscypliny naukowej.


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


dr hab. inż. Joanna Kania-Gierdziewicz, Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Tytuł wystąpienia: Problem homozygotyczności w hodowli zwierząt towarzyszących


dr hab. Beata Wysok, prof. UWMWydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tytuł wystąpienia: Współczesna medycyna weterynaryjna

dr hab. Izabela Krakowska, prof. UR,  Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Tytuł wystąpienia: Hormony steroidowe oraz ich receptory – wpływ na funkcje układu rozrodczego i nerwowego

Organizator

Facebook