I edycja | Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet” I edycja - Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet” I edycja - Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet”

27 lutego 2020 roku w CoWorking na Rynku Głównym 28 w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „KrakWet” – postępy w naukach weterynaryjnych i biotechnologii zwierząt. W Konferencji wzięli udział studenci, doktoranci, pracownicy naukowy oraz praktycy zainteresowani prezentowanymi zagadnieniami.

Konferencję uświetniły wystąpienia Gości Honorowych:

 • dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ – Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

Tytuł wystąpienia: Genetyczna kontrola jakości plemników

 • dr hab. inż. Edyta Molik, prof. UR– Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Tytuł wystąpienia: Wpływ długości dnia na parametry mleczności owiec

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Tematyka sprzyjała interdyscyplinarnemu dialogowi przedstawicieli z całej Polski, reprezentujących różne dyscypliny nauk weterynaryjnych i przyrodniczych. Podczas konferencji zostały zaprezentowane zarówno wystąpienia ustne, jak i postery naukowe.

 

Arrow
Arrow
Slider

 

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

 • dr hab. Sebastian Gnat, prof. UP, Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. inż. Edyta Molik, prof. UR, Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Marta Dec, Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Małgorzata Szczęsna, Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Organizator:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:

 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Patronat Medialny:

 • Portal internetowy biotechnologia.pl,
 • Portal internetowy e-biotechnologia,
 • TV Student,
 • Portal internetowy weterynarianews.pl.
Facebook