Informacje | Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet” Informacje - Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet” Informacje - Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet”
• do 17 czerwca 2021 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 18 czerwca 2021 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych
• testy platformy przez uczestników (szczegóły wkrótce)
22 czerwca 2021 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet” – innowacyjne strony współczesnej weterynarii i zoologii.
• 28 czerwca 2021 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w ciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• 21 grudnia 2021 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 28 czerwca 2021 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook