Opłaty | Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet” Opłaty - Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet” Opłaty - Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet”

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 199 zł brutto* w I turze rejestracji, 229 zł brutto* w II turze rejestracji oraz 259 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 02.12.2021 r.
II tura rejestracji trwa od 03.12.2021 r. do 13.01.2022 r.
III tura rejestracji trwa od 14.01.2022 r. do 10.02.2022 r.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
• możliwość uczestnictwa w Konferencji,
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 219 zł brutto** (w tym VAT). W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa bierne/czynne – InnWet II udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – InnWet II udział+rozdział Imię i nazwisko*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 219 zł.

Facebook