Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet” Komitet Naukowy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet” Komitet Naukowy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet”
Do grona Komitetu Naukowego należą:
dr hab. inż. Joanna Kania-Gierdziewicz, Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

dr hab. Izabela Krakowska, prof. UR, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

dr hab. Beata Wysok, prof. UWM, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr n. wet. Beata Abramowicz, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Piotr Stanek, Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Facebook