Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet” Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet” Ogólnopolska Konferencja Naukowa “InnWet”
Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Marta Dec, prof. UP
Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków, Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Beata Degórska
Katedra Chorób Małych Zwierząt i Klinika, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Piotr Wójcik, prof. IZ PIB
Zakład Hodowli Bydła, Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy
dr n. wet. Beata Abramowicz
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Maciej Frant
Zakład Chorób Świń, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
dr inż. Włodzimierz Nowicki
Katedra Fizjologii Zwierząt i Zoofizjoterapii, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
dr Piotr Stanek
Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Facebook