Komitet Naukowy | Komitet Naukowy |
Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Sebastian Gnat, prof. UP
Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Paweł Grzmil, prof. nadzw. UJ
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. inż. Edyta Molik, prof. UR
Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
dr Marta Dec
Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr inż. Małgorzata Szczęsna
Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Facebook